00


Alle der tilmelder sig et hold eller en aktivitet, får automatisk et medlemslogin.

Er der flere medlemmer med samme email eller mobilnr login, vælger man det medlem, man vil logges ind som.

Medlemslogin har flg. menupunkter:

Menuen Profil

Profil:
Her kan man se og ændre sin medlemsprofil. Det er særlig vigtigt, at email og mobilnr. er korrekte.

Hold:
Se hvilke hold/aktiviteter, man er tilmeldt og få information om dem.

Venteliste:
Har man stået på venteliste, tilmelder man sig det nye hold her.

Opslagstavle:
Hvis holdet har en opslagstavle, kan man se det her.

Ændre adgangskode:
Her kan man ændre adgangskoden på medlemsprofilen.
 
Menuen Økonomi

Abonnement:
Hvis man har et abonemnt, kan det opsiges her.

Søvind Gymnastik -og Idrætsforening - Plads til alle!