00

Velkommen til Indoor Cycling

 

Vedr. Indoor Cycling:
IC står for Indoor Cycling.
Prisen er stadig 100 kr. pr. måned for 1 hold, og 50 kr. pr. hold derudover, dvs. 50% rabat på efterfølgende hold.
Der tilmeldes og betales for en hel sæson er lig 4 måneder.
Da systemet ikke er god til rabatter, har vi valgt følgende løsning:

Du betaler et grundbeløb på kr. 200 på hold: 201x.0x IC medlem "gældende periode" + 200 kr pr hold du ønsker at deltage på.

Fremgangsmåde:

  1. Tilmelde dig holdet "IC medlem" for den pågældende periode.
  2. Derefter tilmelder du dig det eller de hold, du ønsker at deltage på.
  3. Herefter er det bare at møde op til timerne med godt humør smiley - god fornøjelse.


Uddybende forklaring:

Et hold
Du betaler et grundbeløb på kr. 200 på hold: 201x.0x IC medlem "gældende periode" +200 kr for det hold du tilmeldes - ialt 400 kr for et hold, svarende til 100 kr. pr måned

   IC medlem "gældende periode" 200 kr
+ IC "ønsket hold" 200 kr
Ialt 400 kr

Flere hold
Du betaler et grundbeløb på kr. 200 på hold: 201x.0x IC medlem "gældende periode" + 200 kr for hold 1 + 200 kr for hold 2 -  ialt 600 kr for to hold, svarende til 150 kr. pr måned.

   IC medlem sept-dec 200 kr
+ IC "ønsket hold 1" 200 kr
+ IC "ønsket hold 2" 200 kr
Ialt 600 kr
Søvind Gymnastik -og Idrætsforening - Plads til alle!