00

Velkommen til Indoor Cycling

 

Vedr. Indoor Cycling:
IC står for Indoor Cycling.
Prisen er 112,50 kr. pr. måned for 1 hold, og 56,25 kr. pr. hold derudover, dvs. 50% rabat på efterfølgende hold.
Der tilmeldes og betales for en hel sæson er lig 4 måneder.
Da systemet ikke er god til rabatter, har vi valgt følgende løsning:

Du betaler et grundbeløb på kr. 225 på hold: 202x.0x IC medlem "gældende periode" + 225 kr pr hold du ønsker at deltage på.

Fremgangsmåde:

  1. Tilmelde dig holdet "IC medlem" for den pågældende periode.
  2. Derefter tilmelder du dig det eller de hold, du ønsker at deltage på.
  3. Herefter er det bare at møde op til timerne med godt humør smiley - god fornøjelse.


Uddybende forklaring:

Et hold
Du betaler et grundbeløb på kr. 225 på hold: 202x.0x IC medlem "gældende periode" + 225 kr for det hold du tilmeldes - ialt 450 kr for et hold, svarende til 112,50 kr. pr måned

   IC medlem "gældende periode" 225 kr
+ IC "ønsket hold" 225 kr
Ialt 450 kr

Flere hold
Du betaler et grundbeløb på kr. 225 på hold: 202x.0x IC medlem "gældende periode" + 225 kr for hold 1 + 225 kr for hold 2 -  ialt 675 kr for to hold, svarende til 168,75 kr. pr måned.

   IC medlem sept-dec 225 kr
+ IC "ønsket hold 1" 225 kr
+ IC "ønsket hold 2" 225 kr
Ialt 675 kr
Søvind Gymnastik -og Idrætsforening - Plads til alle!